LMS知識社群ePortfolio線上教學網登入
IGS 參訪
by 張耿榮 2014-12-17 18:39:01, 回應(0), 人氣(261)
今天下午第一節體育課,電爆兩個體育老師後!!

我的好心情尚未平復,接著又將開心地去校外參訪!!

校外參訪我們來到了IGS!!那裏的風景真的好美!!!顛覆了我對郊區的映象!!

我也在那拍下了一張張美麗的照片!!使我的照相技術更進一步了!!

開心!!晚上還能跟老婆一起回家!!!心中葛種開心呀!!!
     
                                                         What a wondful day~~~~
回應